(1) Wujud Lambang :

  1. Berbentuk dua tangan bersalaman yang melambangkan semangat persaudaraan, kekeluargaan dan perjuangan.
  2. Roda warna kuning emas melambangkan semangat pembangunan.
  3. Padi dan kapas melambangkan potensi kekayaan alam.
  4. Latar belakang putih malambangkan kesucian niat dan itikad.
  5. Kata BAMUKOI dibawah lambang singkatan Badan Mustawarah Keluarga Ogan Ilir.


(2) Arti Warna :

  1. Warna hijau melambangkan kesuburan, kedamaian dan kebahagiaan.
  2. Warna putih melambangkan kesucian niat dan itikad.
  3. Warna kuning melambangkan Nurilahi yang menerangi batin manusia.
  4. Warna hitam melambangkan keteguhan dan tekad perjuangan dalam menunaikan tugas.


(3) Makna Lambang :

Menggambarkan tekad dan keteguhan perjuangan BAMUKOI dalam melaksanakan persatuan, kekeluargaan guna meningkatkan iman dan taqwa serta mewujudkan masyarakat Ogan Ilir yang sentosa, sejahtera serta bahagia lahir dan batin.